Kontakt

Markerplace JAZAMI jest częścią:

BOOKLET GROUP Jaśkowiak Mikołajczak Zawada Sp.j.

z siedzibą w Korzkwy 23, 63-300 Pleszew
tel. +48 62 594 12 09
e-mail: info@jazami.pl

NIP: 6080110997, REGON: 265075587
KRS: 0000880950

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą w zakresie działań charytatywnych prosimy o kontakt
z koordynatorem projektu dzwoniąc lub pisząc: