0
Twój koszyk
0
Twój koszyk

Regulamin współpracy

 1. Wprowadzenie
  1. Wszyscy użytkownicy JAZAMI muszą przestrzegać prawa własności intelektualnej innych osób, w tym praw autorskich i znaków towarowych. Możesz przesyłać tylko te treści, które sam stworzyłeś i/lub mieć pozwolenie na używanie i upoważnianie innych do ich używania. Jeśli jesteś klientem lub tylko przeglądasz prezentowane prace, szanuj prawa autorskie i znaki towarowe wszystkich prac, które widzisz lub kupujesz na JAZAMI. Poszanowanie własności intelektualnej innych ludzi jest podstawową zasadą społeczności JAZAMI.
  2. Wyświetlanie swojej pracy w JAZAMI sprawia, że ​​świat może ją zobaczyć. Musisz mieć świadomość, że publikowanie swojej pracy w ten sposób pociąga za sobą odpowiedzialność prawną. Do Ciebie należy upewnienie się, że nie łamiesz żadnych przepisów, publikując swoją pracę za pośrednictwem JAZAMI.
  3. Ważne jest, aby zapoznać się z regulaminem. Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jego warunkami, nie korzystaj z tej strony.
 2. Umowa prawna
  1. Wszyscy odwiedzający („użytkownik”, „ty”, „twój”) serwis JAZAMI pod adresem www.jazami.pl („strona internetowa”) zawiera wiążącą umowę prawną na następujących niżej określonych warunkach („umowa”), które obowiązują podczas korzystania z witryny. Umowa zawierana jest między użytkownikiem, a firmą BOOKLET GROUP Jaśkowiak Mikołajczak Zawada Spółka Jawna (NIP PL6080110997) („JAZAMI”, „my”, „nas”, „nasz”), a korzystanie z tej witryny oznacza dalszą akceptację niniejszej umowy.
  2. Nasze usługi są dostępne i mogą być używane tylko przez osoby, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Nasze usługi nie są dostępne dla osób poniżej 16 roku życia.
  3. Od czasu do czasu możemy zmieniać warunki niniejszej umowy, o których każdorazowo poinformujemy Cię, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail zarejestrowany w JAZAMI lub wyświetlając informacje o zmianach na stronie głównej. Tak czy inaczej, dalsze korzystanie ze strony internetowej zostanie uznane za akceptację nowych warunków.
 3. Usługi
  1. JAZAMI zapewnia szereg usług („usługa JAZAMI”), które, między innymi, umożliwiają publikowanie, sprzedaż i kupowanie produktów personalizowanych projektami graficznymi użytkowników, na co składają się: przetwarzanie płatności, obsługa klienta, produkcja produktów, w tym również przez podmioty współpracujące, oraz organizację dostawę fizycznego produktu do klienta.
  2. Treści cyfrowe na stronie internetowej („Twoje treści”) mogą obejmować tekst, dane, grafikę, obrazy, zdjęcia, dźwięk, wideo, muzykę lub wszelkie inne materiały publikowane online przez użytkowników. Wszelkie treści, które przesyłasz do JAZAMI mogą być oglądana przez wszystkich użytkowników strony internetowej. 
  3. Jeśli Ty lub klient zdecydujesz się złożyć zamówienie, JAZAMI wykorzysta Twój projekt graficzny, aby wytwarzyć i wysyłać fizyczny produkt w formie określonej przez Ciebie lub klienta („produkt”).
 4. Autorzy
  1. Każdy może zostać autorem (“autorem”) w serwisie JAZAMI, zakładając konto chronione hasłem. Rejestracja jako autor jest niezbędna przed umieszczeniem jakichkolwiek treści na stronie. JAZAMI, według własnego uznania może odmówić wybranej nazwy użytkownika, którą uzna za niewłaściwą i/lub odmówić każdej osobie zostania autorem.
  2. Wszelkie informacje, które zdecydujesz się opublikować w publicznej sekcji swojego profilu, mogą być przeglądane, rozpowszechniane lub linkowane na stronie internetowej lub w trakcie świadczenia usługi JAZAMI. Dbamy o Twoją prywatność i możesz zapoznać się z naszą polityką prywatności, jeśli chcesz wiedzieć, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi.
  3. Ponosisz odpowiedzialność za działania wykonane w serwisie za pomocą Twojego hasła, w tym za wszelkie zakupione lub sprzedane produkty oraz za wszelkie wyświetlane treści lub wysłane wiadomości, nawet jeśli działania te nie zostały przez Ciebie zatwierdzone lub rozważane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane jakimkolwiek wykorzystaniem Twojego hasła przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę. Zgadzasz się, że nie ujawnisz swojego hasła żadnej innej osobie i nie będziesz przechowywać swojego hasła tam, gdzie może być skopiowane lub wykorzystane przez kogokolwiek innego niż Ty. Jeśli podejrzewasz, że ktoś inny zna Twoje hasło, musisz je natychmiast zmienić.
 5. Umieszczanie treści w serwisie JAZAMI
  1. Zachowujesz prawa autorskie do wszelkich treści, które przesyłasz lub przesyłasz do serwisu. Aby otrzymać usługi JAZAMI, udzielasz JAZAMI niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie i archiwizowanie treści zgodnie z niniejszym regulaminem lub zgodnie z jego rozsądnymi założeniami.
  2. Przesyłając lub publikując treści (“teksty”, “projekty”, “materiały”) w serwisie, oświadczasz i gwarantujesz, że:
   1. Jesteś właścicielem wszystkich praw autorskich do treści lub jeśli nie jesteś właścicielem, masz pozwolenie na wykorzystanie treści i że masz wszystkie prawa wymagane do prezentowania, reprodukowania, modyfikowania i sprzedawać treści.
   2. Przesłane treści nie będą naruszać praw własności intelektualnej ani innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w tym praw autorskich, praw osobistych, znaku towarowego, patentu lub praw do prywatności lub reklamy.
   3. Korzystanie ze strony internetowej będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami.
   4. Materiały nie będą zawierać treści zniesławiających lub oczerniających jakąkolwiek osobę, ludzi, rasy, religię lub grupę religijną i nie jest obsceniczna, pornograficzna, nieprzyzwoita, napastliwa, grożąca, szkodliwa, naruszająca prawa do prywatności lub reklamy, obraźliwa, podżegająca lub w inny sposób budząca sprzeciw.
   5. Treść nie zawiera złośliwego kodu, w tym między innymi wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb zegarowych, anulujących robotów ani żadnych innych programów komputerowych, które mogą uszkodzić, zakłócać, potajemnie przechwytywać lub wywłaszczać dowolny system, program, dane, lub dane osobowe.
   6. Treść nie wprowadza w błąd, nie oferuje ani nie rozpowszechnia fałszywych towarów, usług, schematów ani promocji.
  3. JAZAMI zastrzega sobie prawo do przeglądu i, jeśli według własnego uznania, uzna to za konieczne, usunięcia wszelkich treści ze strony internetowej i/lub anulowania konta, ponieważ te treści naruszają umowę i / lub wszelkie obowiązujące przepisy lub w inny sposób. Zgadzasz się zabezpieczyć JAZAMI z tytułu wszelkich bezpośrednich lub pośrednich szkód spowodowanych naruszeniem przez Ciebie jednej lub więcej z tych gwarancji.
  4. Każdy autor oferuje swoje projekty graficzne do sprzedaży na fizycznych produktach prezentowanych na stronie internetowej, wyznaczając JAZAMI do ułatwienia transakcji na warunkach określonych w Umowie o świadczenie usług w Załączniku A. Warunki świadczenia usług prezentowane w Załączniku A, będą obowiązywać od dnia, w którym zaoferujesz swoją pierwszą grafikę do sprzedaży, a dalsze korzystanie z witryny będzie stanowiło stałą zgodę na warunki, w tym również na ich aktualizowane od czasu do czasu.
  5. Klienci oraz autorzy mogą kupować produkty w witrynie JAZAMI w cenach prezentowanych w momencie składania zamówienia.
  6. Nie możesz anulować zamówienia po jego złożeniu.
  7. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że adres dostawy produktu jest prawidłowy. JAZAMI nie ponosi odpowiedzialności za żaden produkt, którego klient nie otrzyma z powodu błędów w podanym nam adresie dostawy.
  8. Nie gwarantujemy, nie popieramy, nie składamy oświadczeń ani nie polecamy żadnych projektów graficznych dostarczanych przez któregokolwiek autora.
  9. Warunki płatności są wyjaśnione w Umowie o świadczenie usług.
  10. Gotowy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej po jego opłaceniu przez klienta po cenie wskazanej w momencie zakupu. JAZAMI obciąży klienta kosztami wysyłki, które mogą się różnić w zależności od rozmiaru i ceny produktu (dotyczy przesyłek pobraniowych).
  11. Jeśli produkt jest w jakiś sposób uszkodzony fizycznie (na przykład pęknięte lub zarysowane podłoże, pogniecione lub  podarte arkusze) JAZAMI przygotuje i wyśle wadliwy produkt po otrzymaniu uzasadnionego dowodu uszkodzenia.
   Jeśli otrzymasz uszkodzony produkt, musisz wysłać e-mail do działu obsługi klienta JAZAMI w ciągu 14 dni od otrzymania, aby poinformować nas o naturze uszkodzenia i zorganizować wysłanie nowego produktu bez ponoszenia kosztów. Możemy wymagać od Ciebie zwrotu produktu jako warunku zorganizowania nowego produktu lub innego zadośćuczynienia. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Oprócz opisanych powyżej zasad dotyczących uszkodzonych towarów, JAZAMI może według własnego uznania zaoferować klientom, którzy chcą zwrócić produkty, inne środki zaradcze. Wszelkie takie środki zostaną opublikowane w sekcji Pomoc na stronie internetowej JAZAMI.
 6. Zgłaszanie nieodpowiednich treści do JAZAMI
  1. JAZAMI nie sprawdza treści przed ich wyświetleniem na stronie, więc czasami autorzy mogą nieumyślnie lub celowo przesyłać i wyświetlać treści, które naruszają tę umowę.
  2. Niewłaściwe treści obejmują między innymi treści naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub firmy, zniesławiające lub oczerniające jakąkolwiek osobę, ludzi, rasę, religię lub grupę religijną, są obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, nękające, grożące, szkodliwe, naruszające prawa do prywatności lub reklamy, obraźliwe, podżegające lub w inny sposób budzące sprzeciw. JAZAMI zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) do usuwania lub edytowania takich treści, ale nie przegląda regularnie publikowanych treści.
  3. Pomóż nam, informując nas natychmiast o wszelkich nieodpowiednich lub potencjalnie nieodpowiednich treściach, które widzisz w witrynie. Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej są naruszane należy złożyć formalną skargę.
 7. Informacje uzupełniające
  1. Musisz upewnić się, że dostęp do tej witryny i usługi JAZAMI nie jest nielegalny lub zabronione przez obowiązujące Cię przepisy.
  2. Musisz podjąć własne środki ostrożności, aby zapewnić, że proces, którego używasz w celu uzyskania dostępu do tej witryny i usługi JAZAMI, nie narazi Cię na ryzyko wirusów, złośliwego kodu komputerowego lub innych form zakłóceń, które mogą uszkodzić Twój system komputerowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek systemu komputerowego, które powstają w związku z korzystaniem z tej witryny lub jakiejkolwiek połączonej witryny.
  3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z braku świadczenia usługi JAZAMI, uszkodzenia lub utraty danych, błędów lub przerw, jakiegokolwiek zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usługi JAZAMI lub jakichkolwiek transmisji przez inne osoby z naruszeniem zobowiązania zarejestrowanych członków określone w niniejszej umowie.
  4. Przyjmujesz do wiadomości, że możemy nie być w stanie potwierdzić tożsamości zarejestrowanych autorów lub uniemożliwić im działanie pod fałszywą nazwą lub w sposób naruszający prawa jakiejkolwiek osoby.
 8. Prawa własności intelektualnej i licencja
  1. Przesyłając oferty do JAZAMI, udzielasz JAZAMI niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, sublicencjonowanej i zbywalnej licencji na użytkowanie, reprodukcję, dystrybucję, przygotowywanie prac pochodnych i wyświetlanie treści takich ofert w połączeniu z usługami i działalnością firmy JAZAMI (oraz jej następców i podmiotów stowarzyszonych) w ułatwianiu sprzedaży Twojego produktu, w tym między innymi w zakresie promowania i redystrybucji części lub całości witryny JAZAMI (i jej prac pochodnych) w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych mediów. 
  2. Udzielasz również każdemu użytkownikowi serwisu JAZAMI niewyłącznej licencji na dostęp do twoich treści za pośrednictwem serwisu oraz na używanie, reprodukcję, dystrybucję i wyświetlanie takich treści w sposób dozwolony przez funkcjonalność strony i niniejszą Umowę użytkownika. 
  3. Powyższe licencje wygasają w ekonomicznie uzasadnionym czasie po usunięciu wszelkich treści z serwisu JAZAMI przez autora. Powyższe licencje udzielone przez Ciebie w przesyłanych przez Ciebie komentarzach użytkowników są wieczyste i nieodwołalne.
  4. Wszystkie prawa własności intelektualnej do tej strony internetowej i usługi JAZAMI (w tym oprogramowanie i systemy będące podstawą usługi JAZAMI oraz tekst, grafika, logo, ikony, nagrania dźwiękowe i oprogramowanie) są naszą własnością lub są nam licencjonowane. Z wyjątkiem celów i z zastrzeżeniem warunków określonych w odpowiednich przepisach dotyczących praw autorskich i znaków towarowych na całym świecie oraz z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej umowie, nie wolno w żadnej formie ani w żaden sposób:
   1. używać, dostosowywać, powielać, przechowywać, rozpowszechniać, drukować, wyświetlać, wykonywać, publikować lub tworzyć prac pochodnych z dowolnej części tej witryny; ani
   2. komercjalizować jakichkolwiek informacji, produktów lub usług uzyskanych z jakiejkolwiek części tej strony internetowej bez naszej pisemnej zgody.
  5. Jeśli używasz któregokolwiek z naszych znaków towarowych w odniesieniu do naszej działalności, produktów lub usług, musisz dołączyć oświadczenie przypisujące nam ten znak towarowy. Nie możesz używać żadnego z naszych znaków towarowych w całości lub w części swoich własnych znaków towarowych; w związku z działaniami, produktami lub usługami, które nie należą do nas; w sposób, który może być mylący, wprowadzający w błąd lub zwodniczy; lub w sposób dyskredytujący nas lub nasze informacje, produkty lub usługi (w tym tę witrynę).
 9. Recenzje
  1. Ta witryna zawiera narzędzie do oceny użytkowników, które umożliwia przeglądanie usług świadczonych przez JAZAMI lub przeglądanie dzieł sztuki lub produktów oferowanych do sprzedaży. To narzędzie recenzji jest własnością intelektualną firmy o nazwie „Yotpo” (nie JAZAMI). Jeśli korzystasz z narzędzia Yotpo Review Tool, zgadzasz się na przestrzeganie warunków świadczenia usług Yotpo mających zastosowanie do „Użytkowników końcowych” znajdujących się pod adresem www.yotpo.com/terms-of-service.
  2. Bez ograniczania warunków korzystania z usługi Yotpo, o których mowa powyżej, zgadzają się na co następuje w związku z korzystaniem z Narzędzia do recenzji Yotpo:
   1. możesz używać Narzędzia do recenzji wyłącznie do własnego użytku osobistego (tj. do użytku niekomercyjnego);
   2. potwierdzasz, że Narzędzie do recenzji jest własnością intelektualną Yotpo – nie Twoją;
   3. w odniesieniu do wszelkich recenzji lub innych treści, które przekazujesz za pośrednictwem narzędzia do recenzji, udzielasz Yotpo i JAZAMI wieczystego prawa do korzystania z tych treści;
   4. jeśli pojęcie „osobistych praw osobistych” (lub analogicznych) w odniesieniu do treści ma zastosowanie w Twoim kraju, zgadzasz się zrzec tych praw w zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy;
   5. wyrażasz wyraźną zgodę na otrzymywanie posprzedażowych wiadomości e-mail wysyłanych przez JAZAMI (za pośrednictwem Yotpo), zawierających przypomnienia o przesyłaniu recenzji usług do narzędzia do recenzji oraz zawierające zalecenia i łącza do towarów i / lub usług stron trzecich, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; i
   6. wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez Yotpo twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, wysyłania odpowiednich e-maili i rekomendacji, obsługi i ulepszania tej strony internetowej, korzystania z ukierunkowanych reklam behawioralnych i analizy oraz przekazywania ich stronom trzecim. cele. Zgoda ta jest uzupełnieniem zgód udzielonych JAZAMI w ramach Polityki prywatności JAZAMI na stronie www.jazami.pl/polityka-prywatnosci
 10. Połączone witryny internetowe
  1. Ta witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych („połączone witryny”). Te linki są udostępniane wyłącznie dla wygody i nie mogą być aktualne ani utrzymywane.
  2. Nie odpowiadamy za treść ani praktyki dotyczące prywatności związane z połączonymi witrynami.
  3. Nasze linki do stron, do których prowadzą linki, nie powinny być interpretowane jako aprobata lub rekomendacja przez nas właścicieli lub operatorów tych stron, do których prowadzą linki, ani jakichkolwiek informacji, grafik, materiałów, produktów lub usług, o których mowa lub które są na nich zawarte, chyba że oraz w zakresie, w jakim określono inaczej.
 11. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że usługa JAZAMI lub ta witryna internetowa lub jakakolwiek inna witryna internetowa dostępna za pośrednictwem hiperłącza z tej witryny będzie wolna od błędów lub wirusów. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że dostęp do usługi JAZAMI lub tych witryn będzie niezakłócony.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na usługę JAZAMI lub tę witrynę mogą mieć wpływ przerwy w dostawach, usterki lub opóźnienia. Takie przerwy, usterki lub opóźnienia mogą być spowodowane czynnikami, w tym trudnościami technicznymi z działaniem lub działaniem oprogramowania, sprzętu lub systemów naszej lub innej osoby, ruchem lub trudnościami technicznymi związanymi z Internetem lub awarią infrastruktury.
  3. Nie gwarantujemy, że pliki przesłane przez autorów do tej witryny będą chronione przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą przez osoby trzecie. Nie gwarantujemy, że wszystkie przesłane treści będą dostępne na naszej stronie internetowej. Jeśli zdecydujemy się według własnego uznania udostępnić treści na naszej stronie internetowej, nie gwarantujemy, że będą one dostępne w określonych ramach czasowych.
  4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym przez zaniedbanie), które możesz bezpośrednio lub pośrednio ponieść w związku z korzystaniem z tej strony lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek takie straty wynikające z korzystania lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie lub do których uzyskano dostęp za jej pośrednictwem.
  5. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszym wyklucza się wszelkie warunki lub gwarancje, które w innym przypadku byłyby dorozumiane w niniejszych warunkach. Tam, gdzie ustawodawstwo implikuje jakikolwiek warunek lub gwarancję, a przepisy te zabraniają nam wyłączania lub modyfikowania stosowania lub naszej odpowiedzialności z tytułu takich warunków lub gwarancji, ten warunek lub gwarancja zostanie uznana za uwzględnioną, ale nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do jednego z poniższych, które możemy zaoferować jako gest dobrej woli:
   1. jeżeli naruszenie dotyczy towarów:
    1. wymiana towarów lub dostawa towarów ekwiwalentnych;
    2. naprawa takich towarów;
    3. pokrycie kosztów wymiany towarów lub nabycia towarów ekwiwalentnych; lub
    4. zapłata kosztów naprawy towaru; a
   2. jeżeli naruszenie dotyczy usług:
    1. ponowne świadczenie usług; lub
    2. opłacenie kosztów ponownego dostarczenia usług
  6. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności określone w niniejszych warunkach nie stanowi próby wyłączenia odpowiedzialności wynikającej z ustawy, jeśli iw zakresie, w jakim takiej odpowiedzialności nie można zgodnie z prawem wyłączyć.
 12. Zwolnienie
  1. Zgadzasz się zwolnić właścicieli oraz wszystkich pracowników, agentów i przedstawicieli, a także właścicieli oraz wszystkich pracowników, agentów i przedstawicieli firm współpracujących z roszczeń od szkód, strat, zobowiązań, kosztów (w tym uzasadnionych opłat prawnych) lub innych wydatków, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z:
   1. naruszenia przez użytkownika jakiejkolwiek klauzuli niniejszej umowy;
   2. wszelkich zarzutów dotyczących materiały, które przesyłasz do nas lub przesyłasz do witryny internetowej, a które naruszają prawa autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową lub inną własność intelektualną lub inne prawa osób trzecich; i / lub
   3. twoich działań związanych ze stroną internetową.
  2. Odszkodowanie będzie miało zastosowanie bez względu na zaniedbanie którejkolwiek ze stron, w tym osoby, której przysługuje odszkodowanie.
 13. Polityka prywatności
  1. Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Użytkownicy naszej strony internetowej powinni zapoznać się z naszą polityką prywatności – która jest włączona do niniejszej umowy przez odniesienie, aby uzyskać informacje o tym, jak zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe.
  2. Żadna transmisja danych przez Internet nie może być zagwarantowana jako całkowicie bezpieczna. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić takie informacje, jednak nie gwarantujemy i nie możemy zapewnić bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz. W związku z tym wszelkie informacje, które nam przekazujesz, są przekazywane na Twoje własne ryzyko.
  3. Dostęp do tej strony internetowej może zostać przez nas zakończony w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
 14. Rozstrzyganie sporów
  1. Niniejszy Regulamin i wszystkie spory z nim związane lub związane z korzystaniem przez Ciebie z dowolnej części usługi JAZAMI będą rozstrzygane wyłącznie w drodze poufnego wiążącego arbitrażu, który odbędzie się w San Francisco w Kalifornii. Wszystkie spory będą rozstrzygane zgodnie z Regulaminem JAMS, z zastosowaniem prawa Kalifornii, bez względu na konflikt zasad prawnych.
  2. Ty i JAZAMI zgadzacie się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji federalnych i stanowych sądów stanu Kalifornia w hrabstwie San Francisco w celu wyegzekwowania jakiegokolwiek orzeczenia arbitrażowego. Niezależnie od powyższego, JAZAMI może dochodzić nakazu sądowego lub innego słusznego zadośćuczynienia w sądzie właściwej jurysdykcji. Ty i JAZAMI zgadzacie się, że jakiekolwiek postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów będzie prowadzone wyłącznie indywidualnie, a nie w postępowaniu zbiorowym, skonsolidowanym lub przedstawicielskim. Ty i JAZAMI zgadzacie się, że jakakolwiek przyczyna działania wynikająca z witryny JAZAMI lub z nią związana (w tym między innymi wszelkie usługi świadczone lub udostępniane w niej) lub niniejsza Umowa musi rozpocząć się w ciągu jednego (1) roku od powstania przyczyny działania; w przeciwnym razie taka podstawa roszczenia jest trwale przedawniona.
  3. Jeśli masz spór z jednym lub większą liczbą użytkowników lub sprzedawców, zwalniasz JAZAMI (i kierownictwo, dyrektorów, agentów, filie, spółki joint venture i pracowników JAZAMI) z żądań roszczeń i szkód (faktycznych i wynikowych) wszelkiego rodzaju, znanych i nieznane, wynikające z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związane. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, zrzekasz się paragrafu 1542 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, który stanowi: „Ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub podejrzewa, że ​​istnieją na jego korzyść w chwili wykonywania zwolnienia, które, jeśli są znane musi mieć istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem ”.
 15. Postanowienia ogólne
  1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszej umowy, jeśli takie niepowodzenie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą.
  2. Jeśli zrzekniemy się jakichkolwiek praw przysługujących nam na mocy niniejszej umowy w jednym przypadku, nie oznacza to, że prawa te zostaną automatycznie zniesione w innym przypadku.
  3. Jeśli którykolwiek z warunków niniejszej umowy zostanie z jakiegokolwiek powodu uznany za nieważny, niewykonalny lub niezgodny z prawem, pozostałe warunki zachowują jednak pełną moc.
  4. Możesz zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, logując się na swoje konto wysyłając stosowną prośbę na główny adres e-mail.
  5. Ta usługa może zawierać tłumaczenia udostępnione przez Google. Firma Google zrzeka się wszelkich gwarancji związanych z tłumaczeniami, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich gwarancji dokładności, niezawodności i wszelkich dorozumianych gwarancji dotyczących wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.